"בין הזיכרונות..." 

תקופה זו של השנה מתאפיינת בימי זיכרון לצד ימי חג.
גם אנו המבוגרים מתקשים לעיתים לעבור מהשכול לשמחה...
אז חשבו כמה מבלבל זה עבור הילדים הקטנים.

כיצד להסביר לילדים מה זה "יום זיכרון"?
המחשה-המושגים "שכול", "זיכרון", "עצב" מופשטים מידי. שוחחו יחד דווקא על הסמלים והמושגים המוחשיים יותר: 
דגל, צפירה, מדי חייל. גם כשמשוחחים על ה"מדינה" כדאי להתייחס לעצמים מוחשיים: בית, כביש, עץ, אנשים.
הסבר תואם גיל- המידע שנלמד ונשתף ילד בגיל 8 שונה למדי ממידע בגילאים צעירים יותר. זה נכון שטוב ללמד ולחשוף אך לא כדאי לעורר בגילאים הצעירים רגשות של פחד. המושג "מוות" הוא מופשט מידי וילידם צעירים מתקשים להבינו.
ילדים גדולים יותר יתחיל לשאול שאלות- אל תתעלמו וענו להם בעדינות ככל האפשר.
צפירה- ילדים רבים חוששים מהצפירה ולכן חשוב להכין מבעוד מועד ולהסביר להם ככל האפשר. מתן מידע מקדים עשוי להרגיע אותם. לילדים מגיל 4 אפשר להסביר זוהי צפירה לכבוד "יום מיוחד" ושהיא שונה מאזעקה עקב מצב בטחוני.